lab1253_logo.jpg

лаб.1253 „Информационни технологии в медицината”
Учебни дисциплини:„Комуникационни системи в медицината”, „Информационни технологии в медицината ”

Брой студентски работни места – 12
Брой докторантски работни места – 1
Компютърни работни места – 8

 lab1253_1.jpg  lab1253_2.jpg
В лабораторията се водят лабораторни упражнения със студенти от Факултета по телекомуникации по дисциплината „Комуникационни системи в медицината“ и със студенти от факултета по Компютърни системи и управление по дисциплината „Информационни технологии в медицината“ . Лабораторията разполага със специализирани лабораторни макети за обучение на студентите .Лабораторията се ползва също за обучение на докторанти по докторантскатa програма „Теоретични основи на комуникационната техника (приложение на инженерни & информационни технологии в медицината)“ . До сега лабораторията е ползвана от 8 докторанти, които са защитили своите дисертации, а други трима докторанти подготвят в нея своите дисертации. В лабораторията са проектирани редица инженерни системи , които се използват в болници и медицински центрове. Част от тези системи са патентовани в България, Англия, Германия, Япония, Унгария и др. Лабораторията разполага с измервателни апарати, компютърен клас от 8 настолни компютри Intel Core i5-2400 CPU 3GHz, HD 1TB, RAM 8GB. Всяка година в лабораторията подготвят своите дипломни работи около 7 студенти от Факултета по телекомуникации и от Факултета по Компютърни системи и управление. Често в докладите на редовната международна конференция СЕМА се описват резултати от инженерните изследвания, проведени в лабораторията.
 lab1256_logo.jpg

лаб.1256 „Сигнали и системи”
Учебни дисциплини:„Сигнали и системи”

Брой студентски работни места – 15
Брой докторантски работни места – 3
Компютърни работни места – 10

 lab1256_1.jpg  lab1256_2.jpg
Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2005 г. със спонсорството на “Космо България Мобайл” ЕАД. Лабораторията е оборудвана с 15 учебни места и три за преподаватели и докторанти. Дарени са 9 нови компютъра и цифров осциолоскоп Тектроникс.
 lab1257_logo.jpg

лаб.1257 „Оптоелектроника и оптични комуникации”
Учебни дисциплини:
„Оптоелектроника и оптични комуникации”
„Сигнали и системи” за студентите от ФТК, ФКСУ, ФЕТ.

Брой студентски работни места – 12
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 8

 lab1257_1.jpg  lab1257_2.jpg
Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2007 г. със спонсорството на “Космо България Мобайл” ЕАД.

lab1258_logo.jpg лаб. 1258 „Аудиотехника и звукотехнически системи”
Учебни дисциплини:
1. „Видео и аудио техника”;
2. „Аудиотехника”.

Брой студентски  работни места – 15
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 9

 lab1258_1.jpg  lab1258_2.jpg
Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2005 г. със собствени средства на ТУ-София. Лабораторията разполага с 15 учебни места и три за преподаватели и докторанти. Закупени са 7 нови компютъра и следното оборудване: смесителен пулт - 1 бр., ефект процесори – 1 бр., MIDI клавиатури- 2бр., CUBase – 1бр, цифров осциолоскоп 1 бр.

 lab1259_logo.jpg лаб 1259  „Компютърни комуникации”
Учебни дисциплини:
1. „Предаване на данни и компютърни комуникации”;
2. „Мобилни комуникации”;
3. „Безжични комуникации”.

Брой студентски  работни места – 25
Брой докторантски работни места – 1
Компютърни работни места – 9

 lab1259_1.jpg  lab1259_2.jpg
Лабораторията е реновирана през 2007 г. със спонсорството на Интерут България. Лабораторията е оборудвана с 24 учебни места. Дарени са 9 компютъра с LCD монитори и един лазерен принтер и изградена LAN мрежа между тях.

 lab1260_logo.jpg лаб.1260 „Мобилни комуникации” „Безжични комуникации”
Учебни дисциплини:
1. „Аналогова схемотехника”;
2. „Мобилни комуникации”;
3. „Безжични комуникации”.

Брой студентски работни места – 16
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 8

 lab1260_1.jpg  lab1260_2.jpg
Ремонтирана и обновена през 2007 г. със спонсорството на “Космо България Мобайл” ЕАД. Лабораторията е оборудвана с 16 учебни места и 4 за преподаватели и докторанти. Тя разполага със следното оборудване: Спектрален анализатор до 1200MHz, Високочестотен генератор до 3GHz, DSP Starter kit Texas Instruments - 5 бр. Аналогови и цифрови осцилоскопи, Функционални генератори до 1MHz и множество макети, стендове и собствено разработен софтуер за провеждане на лабораторни упражнения. Дарени от Rohde&Schwarz България са измерител параметрите на мобилни станции за GSM900/1800 GPRS CMU200 Universal Radio Communication Tester и мобилен спектрален анализатор FSH-3 с възможност за измерване на нивата на сигнали от различни радиокомуникационни източници.

 lab1261_logo.jpg лаб.1261 „Радиокомуникационна техника”
Брой студентски работни места – 15
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 8

 lab1261_1.jpg  lab1261_2.jpg
Рмонтирана и обновена през 2008г. със спонсорството на “Виваком” АД.
Лабораторията е оборудвана с 15 учебни места и 3 за преподаватели и докторанти.

 lab1262_logo.jpg лаб. 1262 „Видеокомуникации и технологии”
Учебни дисциплини:
1. „Обработка на изображения и звук”;
2. „Аудиосистеми и кодиране на говор”;
3. „Мултимедийни системи”;
4. „Разпознаване на образи и невронни мрежи”
5. „Аудио- и видеокомуникации по Интернет”
6. „Интернет мултимедийни комуникации” (на английски)


Брой студентски  работни места – 12
Брой докторантски работни места – 6
Компютърни работни места – 18

 lab1262_1.jpg  lab1262_2.jpg
Лабораторията е оборудвана с 12 учебни места и 6 за преподаватели и докторанти. Тя разполага със следното оборудване: DSP DaVinci DM6446, DSP DM320005, USB DSO2100 осцилоскоп, Cannon XM2 цифрова видеокамера, Panasonic MS4 аналогова видеокамера, Panasonic AG-DV2500 цифров плеър за видеоредакция, Panasonic HD медия плеър DM600, Panasonic HS800 аналогов плеър за видеоредакция, SONY TM-H150C контролен монитор, 20” и 40” LCD SONY BRAVIA монитори, Matrox RT .X2 видеоплатка за нелинеен монтаж,  STRONG 6553 сателитен приемник с 50 cm офсетова антена, Pinnacle Sat HDTV Pro USB приемник, 2 лазерни принтера, Microtek ScanMaker 6100 скенер, 8 комплекта стерео слушалки, 8 web-камери, аудиосистеми Creative 2.1 и Luxeon 5.1, Juniper 4200 1Gb рутер, Planet 10/100 Mb Ethernet маршрутизатор, 2 мултимедийни прожектора и екран. Лабораторията има осигурена Интернет свързаност.

 lab1263_logo.jpg лаб.1263 „Измерване в комуникациите”
Брой студентски  работни места – 19
Брой докторантски работни места – 1
Компютърни работни места - 13

 lab1263_1.jpg  lab1263_2.jpg
Ремонтирана и обновена през 2004 г. със спонсор фирма Siemens Information and Communication EOOД. Бяха създадени 19 работни места, оборудвани с 13 компютъра, съвременна измервателна техника и специализиран софтуер LabView.

 lab1511_logo.jpg лаб. 1511 ,,Широколентови комуникации и кабелна телевизия”

1. „Радио- и телевизионни системи и мрежи”;
2. „Глобални телекомуникации”;
3. „Радиокомуникационни системи”.

Брой студентски работни места – 15
Брой докторантски работни места –1
Компютърни работни места – 1

 lab1511_1.jpg  lab1511_2.jpg
Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2007 г. със спонсорството на “Евроком” ЕАД. Оборудвана е с нови 15 учебни места. Дарени са апаратура и възли от система за оптичен пренос, кабелни модеми, set-top-box.. Лабораторията разполага с реално действащи Главни станции за кабелна телевизия, спътникови приемници за аналогови и цифрови програми, спътникови антени със стационарно и полярно окачване,  кабелни усилватели, телевизионни приемници, измервателна апаратура за контрол и настройка. Лабораторията има осигурена Интернет свързаност.

 lab2504_logo.jpg лаб. 2504 „Видео- и аудиотехника и телевизионни системи”
Учебни дисциплини:
2.    „Видео- и аудиотехника”
3.    „Телевизионни системи” (на български и френски)
4.    „Комуникационна техника” (на френски)


Брой студентски  работни места – 14
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места - 3

 lab2504_1.jpg  lab2504_2.jpg
Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2008 г. със собствени средства на ТУ-София. Тя разполага с 14 учебни места за студенти и две работни места за преподаватели и докторанти. Оборудвана е с 4 контролни телевизионни монитора, един телевизионен тест-генератор, 1 аналогов и 1 цифров осцилоскоп. Налице е Интернет свързаност.

  лаб.4236 „Радиолинии и електромагнитна съвместимост”
Брой студентски  работни места – 15
  лаб.4602 „Антени и миктровълнова техника”
Брой студентски  работни места – 15
Брой докторантски работни места – 3