[back]


Направление Сигнали и системи
Ръководител: проф. Димитър Димитров
Състав
1. доц. д-р инж. Веска Георгиева
2. гл. ас. д-р инж. Станьо Колев
3. гл. ас. д-р инж. Юлиян Велчев

Учебна работа
Специалност Телекомуникации
Направлението подържа базови и теоретични дисциплини и извършва обучение за специализациите Радиокомуникации и Аудио и видео системи.
1.Сигнали и системи

Учебни лаборатории
Лаборатория Сигнали и системи, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1256
Лаборатория Телемедицина, ТУ-София, бл.1, ет.2, лаб.1253


Тематиката на научно изследователска работа:
1. Теория на сигналите и системите;
2. Обработка на сигналите;
3. Телемедицина;
4. Приложение на уйвлет преобразувания за намаляване на шума в сигналите;
5. Приложение на нискочестотни електромагнитни сигнали при терапия в медицината;

Публикации от 2010 г.
Velchev Y., “ECG Identification Using Morphological Filtering and Histogram Analysis”, Computer & Communications Engineering, ISSN 1313-2717, 2010 (In print).
V. Georgieva, “An Approach for Computed Tomography Images Enhancement”, ELECTRONONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING, Nr.2 (98) 2010, pp. 71-74
Velchev Y., V. Guerguiev, O. Boubmarov, V. Trifonov, “Cardiac Rhythm Regularity Analysis based on ECG Projections in Subspaces”, GESTS (Global Engineering, Science, and Technology Society) International Transactions on Computer Science & Engineering (Journal), Seoul, Korea, vol. 58, no. 1, pp. 125-127, 2010.
Velchev Y., O. Boubmarov, “ECG Segmentation using Hybrid HMM/ANN”, GESTS (Global Engineering, Science, and Technology Society) International Transactions on Computer Science & Engineering (Journal), Seoul, Korea, vol. 62, no. 1, 2010 (In print).
V. Georgieva, “Edge Detection in Ultrasound Medical Images Using Wavelet Decomposition”, Proceeding of 5th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’10), Athens, Greece, 2010, pp. 108-111.
V. Georgieva, S. Shtarbova, “GUI for Edge Detection in Medical Images”, Proceeding of 5th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’10), Athens, Greece, 2010, pp. 112-115.

Научно изследователски проекти:
2010
1. Система за физиотерапия с автоматична смяна параметрите на магнитното поле в човешкото тяло; Национален фонд „Научни изследвания”, ръководител проф. Димитър Димитров.
2. Апарати за физиотерапия, договор с лечебни заведения ръководител проф. Димитър Димитров;[back]