Учебни Дисциплини

Катедра РКВТ обучава студенти бакалаври и магистри по следните дисциплини:

I.   Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" - общи за специалността "Телекомуникации"

Дисциплина Вид Семестър Водещи преподаватели
Сигнали и системи Обща за специалността
IV
проф. д-р инж. Димитър Ценев Димитров каб.1253, тел.2278
доц. д-р инж. Славчо Димитров Лишков каб.1249, тел.2676
доц. д-р инж. Веска Младенова Георгиева лаб.1256, тел.3998
гл.ас. инж. Станьо Веселинов Колев лаб.1257, тел.3145
ст.ас. инж. Юлиян Славейков Велчев лаб.1256, тел.3998
Радиовълни и радиолинии Обща за специалността
IV

доц. д-р инж. Емил Савов Алтимирски каб.3313 тел.2230
гл ас. д-р инж. Бончо Георгиев Бонев лаб.4602 тел.2870
ас. Климент Николаев Ангелов лаб.4602 тел.2870

Импулсни и цифрови устройства Обща за специалността
IV

доц. д-р инж. Росен Георгиев Милетиев каб.2215а
доц. д-р инж. Антоанета Попова
каб.1227 тел.3271
гл ас. д-р инж. Иво Драганов лаб.1262 тел.2274

Аналогова схемотехника Обща за специалността
V
проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов каб.3236а тел.3326
гл ас. д-р инж. Иво Николаев Дочев лаб.1263 тел.2146
гл.ас. д-р Стойчо Велизаров Манев лаб.1260 тел.2276
Антенно-фидерна и микровълнова техника Обща за специалността
V

доц. д-р инж. Борислав Минчев Панков каб.1439а тел.3279
доц. д-р инж. Никола Иванов Додов каб.1251 тел.3293
гл ас. д-р инж. Бончо Георгиев Бонев лаб.4602 тел.2870
ас. Климент Николаев Ангелов лаб.4602 тел.2870

Конструиране на комуникационна апаратура
Обща за специалността
V

проф. д-р инж. Лидия Тотокова Йорданова.1307 тел.2130

Основи на предаването на информация Обща за специалността
V
доц. д-р инж. Росен Георгиев Милетиев каб.2215а тел.
Цифрова обработка на сигнали Обща за специалността
IV
проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев каб.1228 тел.3283
гл ас. Румен Първанов Миронов лаб.1262 тел.2274
ас. инж. Агата Христова Манолова лаб.1262 тел.2274
Предаване на данни и компютърни комуникации Обща за специалността
VI

доц. д-р инж. Илия Георгиев Илиев каб.1249 тел.2676
гл.ас.д-р Марин Веселенов Неделчев лаб.1260 тел.2276
д-р Стойчо Велизаров Манев лаб.1260 тел.2276

Радиокомуникационна техника Обща за специалността
VI
проф. д-р инж. Добри Михайлов Добрев каб.1252 тел.3277

проф. д-р инж. Лидия Тотокова Йорданова.1307 тел.2130

гл.ас. Лудвиг Владимиров Лубих каб.1261 тел.3153
Видео и аудио техника Обща за специалността
VI

доц. д-р инж. Огнян Любенов Бумбаров каб.1227 тел.3271
доц. д-р. инж. Снежана Георгиева Плешкова-Бекярска лаб.1258 тел.3300
гл.ас. инж. Андрей Добрев Андреев каб.2231 тел.3555
гл.ас.д-р Лиляна Емилова Дочева
лаб.1258 тел.3300

Оптоелектроника и оптични комуникации Обща за специалността
VII
доц. д-р инж. Цветан Асенов Мицев каб.1248 тел.3275
доц. д-р. инж. Калин Лъчезаров Димитров лаб.1257 тел.3145
Измервания в комуникациите Обща за специалността
VII
проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов каб.3236а тел.3326
гл ас. д-р инж. Иво Николаев Дочев лаб.1263 тел.2146

Заб. Избираемите дисциплини можете да видите в сецията "Специализации".

 

II.  Образователно-квалификационна степен "Магистър" - общи за специалността "Телекомуникации"

 

Дисциплина Вид Семестър Водещи преподаватели
Математически методи в комуникациите Обща за специалността
I
доц. дтн инж. Борислав Добрев Доневски каб.2203 тел.2340
доц. д-р инж. Калин Лъчезаров Димитров лаб.1257 тел.3145
Цифрова обработка на сигнали в комуникациите Обща за специалността
I
проф. дтн инж. Румен Кирилов Кунчев каб.1228 тел.3283
гл ас. Румен Първанов Миронов лаб.1262 тел.2274
ас. инж. Агата Христова Манолова лаб.1262 тел.2274
Теория на кодирането Обща за специалността
I
проф. д-р. инж. Александър Богданов Бекярски каб.1427 тел.2674
доц. д-р. инж. Снежана Георгиева Плешкова-Бекярска лаб.1258 тел.3300
Безжични комуникации Обща за специалността
I
доц. д-р инж. Илия Георгиев Илиев каб.1249 тел.2676
Аудио- и видео технологии
Обща за специалността
I
доц. д-р инж.Антоанета Александрова Попова каб.1227 тел.3271
гл.ас. д-р инж. Иво Руменов Драганов лаб.1262 тел.2274
Технологии за проектиране в телекомуникациите Обща за специалността
II
проф. д-р. инж. Александър Богданов Бекярски каб.1427 тел.2674
доц. д-р. инж. Снежана Георгиева Плешкова-Бекярска лаб.1258 тел.3300

Заб. Избираемите дисциплини можете да видите в сецията "Специализации" .