Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 55-тата международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2020 (Proceedings of Papers of the 55th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2020 - ICEST 2020)


2020, 10-12 Септември, Ниш, Сърбия (Онлайн конференция)

2020, ISBN online: 978-1-7281-7143-2 / ISBN print on demand: 978-1-7281-7144-9 / Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р Небойша Дончов, проф. д-р Зоран Станкович, д-р Биляна Стошич

Техническa поддръжка: д-р Биляна Стошич

Публикуван от: Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE)
Факултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, Ниш, Сърбия

СЪДЪРЖАНИЕ

COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES I

COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES II

ENGINEERING EDUCATION

ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY I

ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY II

SIGNAL PROCESSING I

SIGNAL PROCESSING II

MICROWAVES, ANTENNAS AND PROPAGATION

MEASUREMENT, CONTROL SYSTEMS AND ICT