Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Материална база


лаб. 1253

лаб. 1253

лаб.1253 „Информационни технологии в медицината”

Учебни дисциплини: „Комуникационни системи в медицината”, „Информационни технологии в медицината”Брой студентски работни места – 12
Брой докторантски работни места – 1
Компютърни работни места – 8


В лабораторията се водят лабораторни упражнения със студенти от Факултета по телекомуникации по дисциплината „Комуникационни системи в медицината“ и със студенти от факултета по Компютърни системи и управление по дисциплината „Информационни технологии в медицината“ . Лабораторията разполага със специализирани лабораторни макети за обучение на студентите .Лабораторията се ползва също за обучение на докторанти по докторантскатa програма „Теоретични основи на комуникационната техника (приложение на инженерни & информационни технологии в медицината)“ . До сега лабораторията е ползвана от 8 докторанти, които са защитили своите дисертации, а други трима докторанти подготвят в нея своите дисертации. В лабораторията са проектирани редица инженерни системи , които се използват в болници и медицински центрове. Част от тези системи са патентовани в България, Англия, Германия, Япония, Унгария и др. Лабораторията разполага с измервателни апарати, компютърен клас от 8 настолни компютри Intel Core i5-2400 CPU 3GHz, HD 1TB, RAM 8GB. Всяка година в лабораторията подготвят своите дипломни работи около 7 студенти от Факултета по телекомуникации и от Факултета по Компютърни системи и управление. Често в докладите на редовната международна конференция СЕМА се описват резултати от инженерните изследвания, проведени в лабораторията.

лаб. 1256

лаб. 1256
лаб.1256 „Сигнали и системи”

Учебни дисциплини: „Сигнали и системи”Брой студентски работни места – 15
Брой докторантски работни места – 3
Компютърни работни места – 10


Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2005 г. със спонсорството на “Космо България Мобайл” ЕАД. Лабораторията е оборудвана с 15 учебни места и три за преподаватели и докторанти. Дарени са 9 нови компютъра и цифров осциолоскоп Тектроникс.

лаб. 1257

лаб. 1257лаб.1257 „Оптоелектроника и оптични комуникации”

Учебни дисциплини: „Оптоелектроника и оптични комуникации”, „Сигнали и системи” за студентите от ФТК, ФКСТ, ФЕТТБрой студентски работни места – 12
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 8


Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2007 г. със спонсорството на “Космо България Мобайл” ЕАД.

лаб. 1258

лаб. 1258лаб.1258 „Аудиотехника и звукотехнически системи”

Учебни дисциплини: „Видео и аудио техника”, „Аудиотехника”Брой студентски работни места – 15
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 9


Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2005 г. със собствени средства на ТУ-София. Лабораторията разполага с 15 учебни места и три за преподаватели и докторанти. Закупени са 7 нови компютъра и следното оборудване: смесителен пулт - 1 бр., ефект процесори – 1 бр., MIDI клавиатури- 2бр., CUBase – 1бр, цифров осциолоскоп 1 бр.

лаб. 1259

лаб. 1259лаб.1259 „Компютърни комуникации”

Учебни дисциплини: „Предаване на данни и компютърни комуникации”, „Мобилни комуникации”, „Безжични комуникации”Брой студентски работни места – 25
Брой докторантски работни места – 1
Компютърни работни места – 9


Лабораторията е реновирана през 2007 г. със спонсорството на Интерут България. Лабораторията е оборудвана с 24 учебни места. Дарени са 9 компютъра с LCD монитори и един лазерен принтер и изградена LAN мрежа между тях.

лаб. 1260

лаб. 1260


лаб.1260 „Мобилни комуникации”-„Безжични комуникации”

Учебни дисциплини: „Аналогова схемотехника”, „Мобилни комуникации”, „Безжични комуникации”Брой студентски работни места – 16
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 8


Ремонтирана и обновена през 2007 г. със спонсорството на “Космо България Мобайл” ЕАД. Лабораторията е оборудвана с 16 учебни места и 4 за преподаватели и докторанти. Тя разполага със следното оборудване: Спектрален анализатор до 1200MHz, Високочестотен генератор до 3GHz, DSP Starter kit Texas Instruments - 5 бр. Аналогови и цифрови осцилоскопи, Функционални генератори до 1MHz и множество макети, стендове и собствено разработен софтуер за провеждане на лабораторни упражнения. Дарени от Rohde&Schwarz България са измерител параметрите на мобилни станции за GSM900/1800 GPRS CMU200 Universal Radio Communication Tester и мобилен спектрален анализатор FSH-3 с възможност за измерване на нивата на сигнали от различни радиокомуникационни източници.

лаб. 1261

лаб. 1261лаб.1261 „Радиокомуникационна техника”

Учебни дисциплини: „Радиокомуникационна техника”Брой студентски работни места – 15
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 8


Ремонтирана и обновена през 2008г. със спонсорството на “Виваком” АД.

лаб. 1262

лаб. 1262


лаб.1262 „Видеокомуникации и технологии”

Учебни дисциплини: „Обработка на изображения и звук”, „Аудиосистеми и кодиране на говор”, „Мултимедийни системи”, „Разпознаване на образи и невронни мрежи”, „Аудио- и видеокомуникации по Интернет”, „Интернет мултимедийни комуникации” (на английски език)Брой студентски работни места – 12
Брой докторантски работни места – 6
Компютърни работни места – 18


Лабораторията е оборудвана с 12 учебни места и 6 за преподаватели и докторанти. Тя разполага със следното оборудване: DSP DaVinci DM6446, DSP DM320005, USB DSO2100 осцилоскоп, Cannon XM2 цифрова видеокамера, Panasonic MS4 аналогова видеокамера, Panasonic AG-DV2500 цифров плеър за видеоредакция, Panasonic HD медия плеър DM600, Panasonic HS800 аналогов плеър за видеоредакция, SONY TM-H150C контролен монитор, 20” и 40” LCD SONY BRAVIA монитори, Matrox RT .X2 видеоплатка за нелинеен монтаж, STRONG 6553 сателитен приемник с 50 cm офсетова антена, Pinnacle Sat HDTV Pro USB приемник, 2 лазерни принтера, Microtek ScanMaker 6100 скенер, 8 комплекта стерео слушалки, 8 web-камери, аудиосистеми Creative 2.1 и Luxeon 5.1, Juniper 4200 1Gb рутер, Planet 10/100 Mb Ethernet маршрутизатор, 2 мултимедийни прожектора и екран. Лабораторията има осигурена Интернет свързаност.

лаб. 1263

лаб. 1263
лаб.1263 „Измерване в комуникациите”

Учебни дисциплини:Брой студентски работни места – 19
Брой докторантски работни места – 1
Компютърни работни места – 13


Ремонтирана и обновена през 2004 г. със спонсор фирма Siemens Information and Communication EOOД. Бяха създадени 19 работни места, оборудвани с 13 компютъра, съвременна измервателна техника и специализиран софтуер LabView.

лаб. 1264

лаб. 1264
лаб.1264 Компютърен клас

Учебни дисциплини: "Програмиране и използване на компютри III", "Безжични комуникации"Брой студентски работни места – 24
Брой докторантски работни места – 1
Компютърни работни места – 13


Лабораторията разполага с множество работни станции с инсталиран софтуер за обработка на едномерни сигнали и изображения. Осигурена е LAN свързаност за междуплатформени изчисления.

лаб. 1310

лаб. 1310
лаб.1310 "Аудиосистеми"

Учебни дисциплини: "Цифрови сигнални процесори", "Теория на кодирането"Брой студентски работни места – 12
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 8


Лабораторията разполага с множество инструменти за високоточни измервания на аудиосигнали и настройка на аудио апаратура.

лаб. 1436

лаб. 1436
лаб.1436 Микровълнови системи

Учебни дисциплини: Микровълнови устройстваБрой студентски работни места – 12
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 2


Лабораторията разполага с различни микровълнови елементи и устройства, сигнални генератори, осцилоскопи и спектрални анализатори.

лаб. 1511

лаб. 1511


лаб.1511 „Широколентови комуникации и кабелна телевизия”

Учебни дисциплини: „Радио- и телевизионни системи и мрежи”, „Глобални телекомуникации”, „Радиокомуникационни системи”Брой студентски работни места – 15
Брой докторантски работни места – 1
Компютърни работни места – 1


Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2007 г. със спонсорството на “Евроком” ЕАД. Оборудвана е с нови 15 учебни места. Дарени са апаратура и възли от система за оптичен пренос, кабелни модеми, set-top-box.. Лабораторията разполага с реално действащи Главни станции за кабелна телевизия, спътникови приемници за аналогови и цифрови програми, спътникови антени със стационарно и полярно окачване, кабелни усилватели, телевизионни приемници, измервателна апаратура за контрол и настройка. Лабораторията има осигурена Интернет свързаност.

лаб. 2504

лаб. 2504
лаб.2504 „Видео- и аудиотехника и телевизионни системи”

Учебни дисциплини: „Видео- и аудиотехника”, „Телевизионни системи” (на български и френски език), „Комуникационна техника” (на френски език)Брой студентски работни места – 14
Брой докторантски работни места – 2
Компютърни работни места – 3


Лабораторията е ремонтирана и обновена през 2008 г. със собствени средства на ТУ-София. Тя разполага с 14 учебни места за студенти и две работни места за преподаватели и докторанти. Оборудвана е с 4 контролни телевизионни монитора, един телевизионен тест-генератор, 1 аналогов и 1 цифров осцилоскоп. Налице е Интернет свързаност.

лаб. 3100лаб.3100 Зала за свободен достъп на ФТК

Учебни дисциплини: "Аудио и видео технологии", "Безжични комуникации"Брой студентски работни места – 20
Компютърни работни места – 20


Залата е изградена през 2006 година с подкрепата на Интраком. Инсталирани са множество софтуерни платформи върху 20 работни станции за моделиране и проектиране на комуникационни системи. Залата е оборудвана с конфигурируем суич, рутер и има осигурен достъп към Интернет чрез Wi-Fi.

лаб. 4236

лаб. 4236
лаб.4236 „Радиолинии и електромагнитна съвместимост”

Учебни дисциплини: "Радиовълни и радиолинииБрой студентски работни места – 15


Лабораторията разполага с радиоизлъчватели, вълноводи, приемни антени, измерватели на електромагнитно поле и други устройства.

лаб. 4602

лаб. 4602
лаб.4602 „Антени и микровълнова техника”

Учебни дисциплини: "Антенно-фидерна и микровълнова техника"Брой студентски работни места – 15
Брой докторантски работни места – 3
Компютърни работни места – 1


Лабораторията разполага с СВЧ генератори, детектори, антенни елементи, фидери, измерватели на поле, осцилоскопи и сигнални анализатори.