Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии (International Scientific Conference on Information, Communication, and Energy Systems and Technologies - ICEST)


Официален уеб-сайт: http://icestconf.org

Сборници с доклади на конференцията: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Международната научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии (International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST) е продължение на поредица от конференции, водеща началото си от 1963 г. в Технически университет в София, под името „Ден на радиото“. През 1997 г. името на конференцията е променено на „Комуникационни, електронни и компютърни системи“ (Communication, Electronic and Computer Systems). По инициатива на декана на Факултета по комуникации и комуникационни технологии проф. Румен Арнаудов през 2000 г. тя прераства в международна конференция в партньорство с Техническия факултет на Университета „Св. Кл. Охридски” в гр. Битоля, Македония и със съпредседател проф. Цветко Митровски. През 2001 г. конференцията се провежда в Македония под името Енергийни и информационни системи и технологии (Energy and Information Systems and Technologies - EIST). По-късно, през 2002 г. към конференцията се присъединява Факултетът по електронно инженерство в Университета в Ниш, Сърбия, чийто председател е проф. Братислав Милованович. Конференцията отново променя името си и до днес е позната като Международна научна конференция по информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии (ICEST).

От тогава на ротационен принцип конференцията се организира от Факултета по телекомуникации, Технически университет - София, България, Факултета по електронно инженерство, Университет в Ниш, Сърбия, и Факултета за технически науки, Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля, Северна Македония.

От 2014 г. председател на конференцията от българска страна е доц. Калин Димитров.
От 2017 г. председател на конференцията от сръбска страна е проф. Небойша Дончов.
От 2019 г. председател на конференцията от македонска страна е проф. Митко Костов.