Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Състав

Ръководител катедра

доц. Румен Миронов

доц. д-р инж.
Румен Миронов

Кабинет: 1262
Тел.: (+359 2) 965-22-74
E-mail: rmironov@tu-sofia.bg

Заместник-ръководител катедра

доц. Иво Дочев

доц. д-р инж.
Иво Дочев

Кабинет: 1263
Тел.: (+359 2) 965-21-46
E-mail: idochev@tu-sofia.bg

Технически сътрудник

Марияна Василева


Марияна Василева

Кабинет: 1254
Тел.: (+359 2) 965-22-72
E-mail: mvasileva@tu-sofia.bg


Редовни преподаватели

проф. Веска Георгиева

проф. д-р инж.
Веска Георгиева

Кабинет: 1251
Тел.: (+359 2) 965-31-93
E-mail: vesg@tu-sofia.bg

проф. Илия Илиев

проф. д-р инж.
Илия Илиев
Декан на ФТК

Кабинет: 1439Б
Тел.: (+359 2) 965-30-95
E-mail: igiliev@tu-sofia.bg

проф. Снежана Плешкова

проф. д-р инж.
Снежана Плешкова-Бекярска

Кабинет: 1258
Тел.: (+359 2) 965-33-00
E-mail: snegpl@tu-sofia.bg

доц. Бончо Бонев

доц. д-р инж.
Бончо Бонев
Зам.-Декан на ФТК

Кабинет: 1439А
Тел.: (+359 2) 965-32-79
E-mail: bbonev@tu-sofia.bg

доц. Калин Димитров

доц. д-р инж.
Калин Димитров

Кабинет: 1257
Тел.: (+359 2) 965-31-45
E-mail: kld@tu-sofia.bg

доц. Лиляна Дочева

доц. д-р инж.
Лиляна Дочева

Кабинет: 1310
Тел.:
E-mail: dochevа@tu-sofia.bg


доц. Иво Драганов

доц. д-р инж.
Иво Драганов

Кабинет: 1262
Тел.: (+359 2) 965-22-74
E-mail: idraganov@tu-sofia.bg

доц. Агата Манолова

доц. д-р инж.
Агата Манолова
Зам.-Декан на ФФОЕ

Кабинет: 1262
Тел.: (+359 2) 965-22-74
E-mail: amanolova@tu-sofia.bg

доц. Росен Милетиев

доц. д-р инж.
Росен Милетиев

Кабинет: 1229
Тел.:
E-mail: miletiev@tu-sofia.bg

доц. Марин Неделчев

доц. д-р инж.
Марин Неделчев

Кабинет: 1260
Тел.: (+359 2) 965-22-76
E-mail: mnedelchev@tu-sofia.bg

доц. Олег Панагиев

доц. д-р инж.
Олег Панагиев

Кабинет: 1511
Тел.: (+359 2) 965-22-84
E-mail: ctv@tu-sofia.bg

доц. Петър Петков

доц. д-р инж.
Петър Петков

Кабинет: 4602
Тел.: (+359 2) 965-28-70
E-mail: pjpetkov@tu-sofia.bg


гл. ас. Климент Ангелов

гл. ас. д-р инж.
Климент Ангелов

Кабинет: 4602
Тел.: (+359 2) 965-28-70
E-mail: kna@tu-sofia.bg

гл. ас. Светлин Антонов

гл. ас. д-р инж.
Светлин Антонов

Кабинет: 1255А
Тел.: (+359 2) 965-26-60
E-mail: svantonov@tu-sofia.bg

гл. ас. Юлиян Велчев

гл. ас. д-р инж.
Юлиян Велчев

Кабинет: 1255А
Тел.: (+359 2) 965-26-60
E-mail: julian_s_velchev@abv.bg

гл. ас. Станьо Колев

гл. ас. д-р инж.
Станьо Колев

Кабинет: 1257
Тел.: (+359 2) 965-31-45
E-mail: skolev@tu-sofia.bg

гл. ас. Любомир Ласков

гл. ас. д-р инж.
Любомир Ласков

Кабинет: 1256
Тел.: (+359 2) 965-39-98
E-mail: llaskov@tu-sofia.bg

гл. ас. Лудвиг Лубих

гл. ас. д-р инж.
Лудвиг Лубих

Кабинет: 1261
Тел.: (+359 2) 965-31-53
E-mail: lvl@tu-sofia.bg


гл. ас. Стойчо Манев

гл. ас. д-р инж.
Стойчо Манев

Кабинет: 1260
Тел.: (+359 2) 965-22-76
E-mail: smanev@tu-sofia.bg

гл. ас. Николай Нешов

гл. ас. д-р инж.
Николай Нешов

Кабинет: 1262
Тел.: (+359 2) 965-22-74
E-mail: nneshov@tu-sofia.bg

ас. Никол Христова

гл. ас. д-р инж.
Никол Христова

Кабинет: 1262
Тел.: (+359 2) 965-22-74
E-mail: nicole.christoff@tu-sofia.bg

ас. Мария Павлова

ас. инж.
Мария Павлова

Кабинет: 1263
Тел.: (+359 2) 965-21-46
E-mail: mariapavlova@tu-sofia.bg

ас. Цветан Вълковски

ас. инж.
Цветан Вълковски

Кабинет: 1257
Тел.: (+359 2) 965-31-45
E-mail: tsvalkovski@gmail.com


Технически сътрудници

маг. инж. Тодор Цветков

маг. инж.
Тодор Цветков

Кабинет: 1260
Тел.: (+359 2) 965-22-76
E-mail:

маг. инж. Ивайло Начев

маг. инж.
Ивайло Начев

Кабинет: 1260
Тел.: (+359 2) 965-22-76
E-mail:

инж. Капка Стоянова

инж.
Капка Стоянова

Кабинет: 1254
Тел.: (+359 2) 965-22-72
E-mail: kapka@tu-sofia.bg

Хонорувани преподаватели

проф. Александър Бекярски

проф. д-р инж.
Александър Бекярски

Кабинет: 1427
Тел.: (+359 2) 965-26-74
E-mail: aabbv@tu-sofia.bg

проф. Огнян Бумбаров

проф. д-р инж.
Огнян Бумбаров

Кабинет: 1227
Тел.: (+359 2) 965-32-71
E-mail: olb@tu-sofia.bg

проф. Димитър Димитров

проф. д-р инж.
Димитър Димитров

Кабинет: 1253
Тел.: (+359 2) 965-22-78
E-mail: dcd@tu-sofia.bg

проф. Добри Добрев

проф. д-р инж.
Добри Добрев

Кабинет: 1252
Тел.: (+359 2) 965-32-77
E-mail: dobrev@tu-sofia.bg

проф. Лидия Йорданова

проф. д-р инж.
Лидия Йорданова

Кабинет: 1252
Тел.: (+359 2) 965-32-77
E-mail: jordanova@tu-sofia.bg

проф. Румен Кунчев

проф. д-р инж.
Румен Кунчев

Кабинет: 1228
Тел.: (+359 2) 965-32-83
E-mail: rkountch@tu-sofia.bg

доц. Емил Алтимирски

доц. д-р инж.
Емил Алтимирски

Кабинет: 3313
Тел.: (+359 2) 965-22-30
E-mail:

доц. Александър Сладкаров

доц. д-р инж.
Александър Сладкаров

Кабинет: 1255А
Тел.: (+359 2) 965-26-60
E-mail: asladky@yahoo.com

гл. ас. Андрей Андреев

гл. ас. инж.
Андрей Андреев

Кабинет: 2504
Тел.: (+359 2) 965-35-55
E-mail: aandreev@tu-sofia.bg