Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Международна инженерна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения (International Engineering Conference on 'Communications, Electromagnetics and Medical Applications' - CEMA)


Официален уеб-сайт: http://rcvt.tu-sofia.bg/CEMA/

Сборници с доклади на конференцията: 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

CEMA е конференция, която спомага за развитие на сътрудничеството между експерти в областта на инженерните науки, особено в сферата на комуникационните технологии и медицинските приложения. Тя е важен научен форум, не само в Балканския регион, но и в Европа. Международната конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения CEMA е посветена на всички основни аспекти от развитието на глобални информационни и комуникационни технологии и тяхното въздействие в медицината и съвременните телекомуникации. Основната цел на конференцията е да приобщи преподаватели, изследователи и практици от различни страни с цел създаване на нови контакти, разширяване на лични научни мрежи и обмен на наскоро получени научни резултати. До момента много известни учени взеха участие в конференцията и участват като членове на Международния научен комитет и / или като рецензенти на депозираните доклади. Приветстваме ви да се присъедините към нашата обединена общност.