Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 56-тата международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2021 (Proceedings of Papers of the 2021 56th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST))


2021, 16-18 Юни, Созопол, България (Хибридна конференция)

2021, ISBN online: 978-1-6654-2887-3 / ISBN CD-ROM: 978-1-6654-2886-6 / ISBN print on demand: 978-1-6654-2888-0 / Официален уебсайт


Редактори: доц. д-р Калин Димитров, проф. д-р Небойша Дончов, проф. д-р Митко Костов

Техническa поддръжка: доц. д-р Иво Драганов

Публикуван от: Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE)
Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България

СЪДЪРЖАНИЕ

COMPUTER SYSTEMS, INTERNET TECHNOLOGIES, DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING I

COMPUTER SYSTEMS, INTERNET TECHNOLOGIES, DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING II

DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING III

INFORMATICS, COMPUTER SCIENCE, ELECTRONICS, CONTROL SYSTEMS, DIGITAL SIGNAL AND IMAGE PROCESSING IV

ANTENNAS I AND CONTROL SYSTEMS

RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES, ANTENNAS II

ENGINEERING EDUCATION, ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY I

ENGINEERING EDUCATION, ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY II