Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 57-та международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2022 (Proceedings of Papers of the 2022 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST))


2022, 16-18 Юни, Охрид, Северна Македония

2022, Electronic ISBN:978-1-6654-8500-5, Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-8501-2 / Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р Митко Костов, проф. д-р Методия Атанасовски

Техническa поддръжка: проф. д-р Митко Костов

Публикуван от: Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE)
Факултет по технически науки, Университет "Св. Климент Охридски", Битоля, Северна Македония

СЪДЪРЖАНИЕ

RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES, ANTENNAS & TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY

SIGNAL PROCESSING & DIGITAL IMAGE PROCESSING

COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES & INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Electronics

ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY

Control Systems

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

ENGINEERING EDUCATION & OTHER