Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 1-вата международна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения 2006 (Proceedings of Papers of the 1st International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications 2006 (CEMA'06))


2006, 19-21 Октомври, София, България

2006, ISBN 10: 954-9518-39-6 / ISBN 13: 978-954-9518-39-9 / Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

Конференцията е организирана от: Факултет по комуникационна техника и технологии, Технически университет - София, София, България и Училище по електро- и компютърно инженерство, Национален технически университет на Атина, Гърция

Издателство: KING, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ