Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 2-рата международна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения 2007 (Proceedings of Papers of the 2nd International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications 2007 (CEMA'07))


2007, 25-27 Октомври, София, България

2007, ISBN 978-954-9518-44-3, Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

Конференцията е организирана от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България и Училище по електро- и компютърно инженерство, Национален технически университет на Атина, Гърция

Издателство: KING, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ