Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 14-тата международна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения 2019 (Proceedings of Papers of the 14th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications 2019 (CEMA'19))


2019, 17-19 Октомври, София, България

2019, ISSN: 1314-2100, Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

Конференцията е организирана от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България и Училище по електро- и компютърно инженерство, Национален технически университет на Атина, Гърция

Издателство: KING 2001, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ