Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 4-ата международна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения 2009 (Proceedings of Papers of the 4th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications 2009 (CEMA'09))


2009, 8-10 Октомври, София, България

2009, ISBN 978-954-9518-63-4, Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

Конференцията е организирана от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България и Училище по електро- и компютърно инженерство, Национален технически университет на Атина, Гърция

Издателство: KING 2001, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ