Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 3-тата международна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения 2008 (Proceedings of Papers of the 3rd International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications 2008 (CEMA'08))


2008, 6-8 Ноември, Атина, Гърция

2008, ISBN 978-954-9518-58-0, Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

Конференцията е организирана от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България и Училище по електро- и компютърно инженерство, Национален технически университет на Атина, Гърция

Издателство: KING, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ