Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 6-тата международна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения 2011 (Proceedings of Papers of the 6th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications 2011 (CEMA'11))


2011, 6-8 Октомври, София, България

2011, ISSN: 1314-2100, Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

Конференцията е организирана от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България и Училище по електро- и компютърно инженерство, Национален технически университет на Атина, Гърция

Издателство: KING 2001, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ