Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 16-тата международна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения 2022 (Proceedings of Papers of the 16th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications 2022 (CEMA'22))


2022, 20 Октомври, София, България

2022, ISSN: 1314-2100, Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

Конференцията е организирана от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България и Училище по електро- и компютърно инженерство, Национален технически университет на Атина, Гърция

Издателство: KING 2001, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ