Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 5-ата международна конференция по комуникации, електромагнетизъм и медицински приложения 2010 (Proceedings of Papers of the 5th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications 2010 (CEMA'10))


2010, 7-9 Октомври, Атина, Гърция

2010, ISSN: 1314-2100, Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

Конференцията е организирана от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България и Училище по електро- и компютърно инженерство, Национален технически университет на Атина, Гърция

Издателство: KING 2001, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ