Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

СБОРНИК С ДОКЛАДИ НА 47-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 2012 (Proceedings of Papers of the 47th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2012) - ICEST 2012


2012, Юни 28-30, Велико Търново, България

2012, ISBN: 978-619-167-002-4 (Том 1) / ISBN: 978-619-167-003-1 (Том 2) / Официален уебсайт


Редактор: проф. д-р Румен Арнаудов

Публикуван от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България

Отпечатан от: Издателство на ТУ-София, София, България

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 1 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 1

Задна корица на том 1

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 2 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 2

Задна корица на том 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 1

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 2