Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 49-тата международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2014 (Proceedings of Papers of the 49th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2014 - ICEST 2014)


2014, Юни 25-27, Ниш, Сърбия

2014, Том 1, ISBN 978-86-6125-108-5 / Официален уебсайт

2014, Том 2, ISBN 978-86-6125-109-2 / Официален уебсайт


Редактор: проф. д-р Братислав Д. Милованович

Публикуван от: Факултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, Ниш, Сърбия

Отпечатан от: NAIS PRINT Design, Ниш, Сърбия

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 1 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 1

Задна корица на том 1

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 2 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 2

Задна корица на том 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 1

ORAL SESSIONS

Session TST: TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS AND TECHNOLOGY

Session ICS: INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Session CIT I: COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES I

Session CIT II: COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES II

Session RMA: RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVE TECHNIQUE AND ANTENNAS

Session SP: SIGNAL PROCESSING

Session WC: WIRELESS COMMUNICATIONS

Session EL: ELECTRONIC COMPONENTS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 2

POSTER SESSIONS

Session CSI: COMPUTER SCIENCE AND INTERNET

Session CS: CONTROL SYSTEMS

Session EE: ENGINEERING EDUCATION

Session RTE: RADIO COMMUNICATIONS, TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND ELECTROMAGNETICS

Session DSP: DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Session ESE: ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY

Session MST: MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

Session ELT: ELECTRONIC MATERIALS, COMPONENTS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES