Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 50-тата международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2015 (Proceedings of Papers of the 50th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2015 - ICEST 2015)


2015, 24-26 Юни, София, България

2015, ISBN: 978-619-167-182-3 / Официален уебсайт


Редактор: доц. д-р Калин Димитров

Публикуван от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България

Издателство: Издателство на Технически университет - София, София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ

PLENARY SESSION

WORKSHOP - REASONING-BASED INTELLIGENT SYSTEMS

COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES I

COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES II

DIGITAL IMAGE PROCESSING

ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY

ENGINEERING EDUCATION

INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES, ANTENNAS

SIGNAL PROCESSING

TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY

POSTER SESSION COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES

POSTER SESSION CONTROL SYSTEMS

POSTER SESSION DIGITAL IMAGE PROCESSING

POSTER SESSION ELECTRONICS

POSTER SESSION ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY

POSTER SESSION ENGINEERING EDUCATION

POSTER SESSION INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE

POSTER SESSION MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

POSTER SESSION RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES, ANTENNAS