Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 52-рата международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2017 (Proceedings of Papers of the 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2017 - ICEST 2017)


2017, 28-30 Юни, Ниш, Сърбия

Issue 1, 2017, ISSN online: 2603-3267 / ISSN print: 2603-3259 / Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р Братислав Милованович, проф. д-р Небойша Дончов, проф. д-р Зоран Станкович, д-р Биляна Стошич

Техническа поддръжка: д-р Биляна Стошич

Издателство: Издателство на Технически университет - София, гр. София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ

Session 1A: TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Session 1B: SIGNAL PROCESSING

Session 4A: ELECTRONICS AND CONTROL SYSTEMS

Session 5A: RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES AND ANTENNAS

Session 4B: COMPUTER SCIENCE AND INTERNET TECHNOLOGIES I

Session 5B: COMPUTER SCIENCE AND INTERNET TECHNOLOGIES II

Session PO1: 2A - RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES AND ANTENNAS

Session PO2: 2B - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Session PO3: 2C - SIGNAL PROCESSING

Session PO4: 3A - ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY, ENGINEERING EDUCATION

Session PO5: 3B - CONTROL SYSTEMS

Session PO6: 3C - ELECTRONICS, MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY