Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

СБОРНИК С ДОКЛАДИ НА 39-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 2004 (Proceedings of Papers of the 39th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2004) - ICEST 2004


2004, Юни 16-19, Битоля, Македония

2004, ISBN 9989-786-38-0 / Официален уебсайт


Редактор: проф. д-р Цветко Митровски

Публикуван от: MIKENA, Битоля, Македония

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 1 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 1

Задна корица на том 1

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 2 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 2

Задна корица на том 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 1

Session PTDS: Power Transmission and Distribution Systems

Session REM: Remote Ecological Monitoring

Session SP: Signal Processing

Session RCMTA: Radio Communications, Microwave Technique and Antennas

Session CSIT: Computer Systems and Internet Technologies

Session IE: Industrial Electronics


СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 2

Session CSR: Control Systems and Robotics

Session ECST: Electronic Components, Systems and Technologies

Session TST: Telecommunications Systems and Technology

Session EM: Electrical Machines

Session EQ: Education Quality

Session PO: Poster