Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

СБОРНИК С ДОКЛАДИ НА 43-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 2008 (Proceedings of Papers of the 43rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2008) - ICEST 2008


2008, Юни 25-27, Ниш, Сърбия

2008, ISBN 978-86-85195-59-4 (Том 1) / ISBN 978-86-85195-60-0 (Том 2) / ISBN 978-86-85195-61-7 (Electronic version) / Официален уебсайт


Редактор: проф. д-р Братислав Д. Милованович

Технически редактор: д-р Зоран Ж. Станкович

Техническа поддръжка: Мария Милиич, Тияна Димитрийевич

Публикуван от: Факултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, Ниш, Сърбия

Отпечатан от: UNIGRAF, Ниш, Сърбия

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ПЪЛЕН ТЕКСТ (ЕЛЕКТРОННА ВЕРСИЯ)

Предна корица на том 1

Задна корица на том 1

Предна корица на том 2

Задна корица на том 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 1

Session PL: PLENARY SESSION

Session TS: TELECOMMUNICATION SYSTEMS

Session TN: TELECOMMUNICATION NETWORKS

Session SP: SIGNAL PROCESSING

Session IP: IMAGE PROCESSING

Session DT: DIGITAL TELECOMMUNICATIONS

Session WC: WIRELESS COMMUNICATIONS

Session CS I: CONTROL SYSTEMS I

Session CS II: CONTROL SYSTEMS II

Session EL: ELECTRONIC COMPONENTS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Session PS: POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS

Session EMM: ELECTROMAGNETISM IN MEDICINE

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 2

Session MT: MICROWAVE TECHNIQUE

Session AP: ANTENNAS AND PROPAGATION

Session COS: COMPUTER SYSTEMS

Session CIT: COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES

Poster Session PO1: TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY

Poster Session PO2: SIGNAL PROCESSING

Poster Session PO3: COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES

Poster Session PO4: ELECTRONIC COMPONENTS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Poster Session PO5: CONTROL SYSTEMS

Poster Session PO6: POWER TRANSMISSION, DISTRIBUTION SYSTEMS AND ELECTRICAL MACHINES

Poster Session PO7: EDUCATION QUALITY