Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 54-тата международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2019 (Proceedings of Papers of the 54th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2019 - ICEST 2019)


2019, 27-29 Юни, Охрид, Северна Македония

Issue 1, 2019, ISSN online: 2603-3267 / ISSN print: 2603-3259 / Официален уебсайт


Редактори: проф. д-р Митко Костов, проф. д-р Небойша Дончов, доц. д-р Калин Димитров

Техническа поддръжка: доц. д-р Методия Атанасовски

Изготвен от: Факултет по технически науки, Университет Св. Климент Охридски, гр. Битоля, Северна Македония; Факултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, гр. Ниш, Сърбия; Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, гр. София, България

Издателство: Издателство на Технически университет - София, гр. София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ

PLENNARY SESSION

RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES, ANTENNAS and TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY

SIGNAL PROCESSING and DIGITAL IMAGE PROCESSING

COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES and INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE

ELECTRONICS

ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY

CONTROL SYSTEMS

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

ENGINEERING EDUCATION and OTHER