Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

СБОРНИК С ДОКЛАДИ НА 44-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 2009 (Proceedings of Papers of the 44th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2009) - ICEST 2009


2009, Юни 25-27, Велико Търново, България

2009, ISBN: 978-954-438-795-2 (Том 1) / ISBN: 978-954-438-796-9 (Том 2) / Официален уебсайт


Редактор: Румен Арнаудов

Публикуван от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, София, България

Отпечатан от: Издателство на Технически университет - София, София, България

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 1 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 1

Задна корица на том 1

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 2 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 2

Задна корица на том 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 1

Session MICROWAVE TECHNIQUE

Session ANTENNAS AND PROPAGATION

Session RADIO COMMUNICATION SYSTEMS – 1

Session RADIO COMMUNICATION SYSTEMS – 2

Session RADIO COMMUNICATION SYSTEMS – 3

Session TELECOMMUNICATION NETWORKS

Session TELETRAFFIC ENGINEERING

Session SIGNAL PROCESSING – 1

Session SIGNAL PROCESSING – 2

Session SIGNAL PROCESSING – 3

Session COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES – 1

Session COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES – 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 2

Session ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY – 1

Session ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY – 2

Session MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

Session MEDICAL INFORMATION SYSTEMS

Session ENGINEERING EDUCATION

Poster Session 1 SIGNAL PROCESSING MEDICAL INFORMATION SYSTEMS COMPUTER SYSTEMS ENGINEERING EDUCATION

Poster Session 2 ELECTRONIC SYSTEMS

Poster Session 3 MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS

Poster Session 4 COMMUNICATION SYSTEMS