Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 51-вата международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2016 (Proceedings of Papers of the 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2016 - ICEST 2016)


2016, 28-30 Юни, Охрид, Македония

2016, ISBN‐10 9989‐786‐78‐X, ISBN‐13 978‐9989‐786‐78‐5, EAN 9789989786785 / Официален уебсайт


Редактор: проф. д-р Цветко Митровски

Технически редактор: Йове Парговски

Издателство:Факултет по технически науки, Университет Св. Климент Охридски, гр. Битоля, Македония

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

Предна корица на сборника

Задна корица на сборника

СЪДЪРЖАНИЕ

PLENARY SESSION

RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES, ANTENNAS

Telecommunication Systems and Technology

Signal Processing

Digital Image Processing

Computer Systems and Internet Technologies

Informatics and Computer Science

Electronics

Energy Systems and Efficiency

Control Systems

Measurement Science and Technology

Remote Ecological Monitoring

Engineering Education