Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

СБОРНИК С ДОКЛАДИ НА 46-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 2011 (Proceedings of Papers of the 46th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2011) - ICEST 2011


2011, Юни 29 - Юли 1, Ниш, Сърбия

2011, ISBN: 978-86-6125-031-6 (Том 1) / ISBN: 978-86-6125-032-3 (Том 2) / ISBN: 978-86-6125-033-0 (Том 3) / Официален уебсайт


Редактор: проф. д-р Братислав Д. Милованович

Технически редактор: д-р Зоран Ж. Станкович

Технически ко-редактор: д-р Биляна П. Стошич

Публикуван от: Факултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, Ниш, Сърбия

Отпечатан от: UNIGRAF, Ниш, Сърбия

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 1 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 1

Задна корица на том 1

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 2 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 2

Задна корица на том 2

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 3 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 3

Задна корица на том 3

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 1

ORAL SESSIONS

Session SP I: SIGNAL PROCESSING I

Session SP II: SIGNAL PROCESSING II

Session TN I: TELECOMMUNICATION NETWORKS AND SERVICES I

Session TN II: TELECOMMUNICATION NETWORKS AND SERVICES II

Session RMA I: RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVE TECHNIQUE AND ANTENNAS I

Session RMA II: RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVE TECHNIQUE AND ANTENNAS II

Session MRS: METROLOGY AND REMOTE SENSING

Session TST: TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 2

Session EL I: ELECTONIC COMPONENTS, SYSTEMS AND TECHOLOGIES I

Session EL II: ELECTONIC COMPONENTS, SYSTEMS AND TECHOLOGIES II

Session EQ: EDUCATION QUALITY

Session IT: INTERNET TECHOLOGIES

Session CNS: CONTROL SYSTEMS

Session CS: COMPUTER SYSTEMS

Session PDS I: POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS I

Session PDS II: POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS II

STUDENT SESSIONS

Session SS I: STUDENT SESSION I

Session SS II: STUDENT SESSION II

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 3

POSTER SESSIONS

Session PO1: TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

Session PO2: PO2 - RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVE TECHNIQUE AND ANTENNAS

Session PO3: PO3 – SIGNAL PROCESSING, METROLOGY AND REMOTE SENSING

Session PO4: PO4 – CONTROL SYSTEMS AND ROBOTICS

Session PO5: PO5 – RENEWABLE ENERGIES

Session PO6: PO6 - COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES

Session PO7: PO7 - ELECTONIC COMPONENTS, SYSTEMS AND TECHOLOGIES

Session PO8: PO8 - POWER TRANSMISSION, DISTRIBUTION SYSTEM AND ELECTRICAL MACHINES

Session PO9: PO9 - EDUCATION QUALITY