Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

СБОРНИК С ДОКЛАДИ НА 48-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 2013 (Proceedings of Papers of the 48th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2013) - ICEST 2013


2013, Юни 26-29, Охрид, Македония

2013, ISBN: 978-9989-786-90-7 (Том 1) / ISBN: 978-9989-786-89-1 (Том 2) / Официален уебсайт


Редактор: проф. д-р Цветко Митровски

Технически редактор: Йове Парговски

Публикуван от: Факултет по технически науки - Битоля, Университет Св. Климент Охридски, Битоля, Македония

Отпечатан от: OFFICE 1, Битоля, Македония

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 1 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 1

Задна корица на том 1

СБОРНИК С ДОКЛАДИ - ТОМ 2 - ПЪЛЕН ТЕКСТ

Предна корица на том 2

Задна корица на том 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 1

Plenary Session

Radio Communications, Microwaves, Antennas

Telecommunication Systems and Technology

Signal Processing

Digital Image Processing

Computer Systems and Internet Technologies

Informatics and Computer Science

Electronics

Energy Systems and Efficiency

Control Systems

Measurement Science and Technology

Engineering Education

Poster 1 - Radio Communications, Microwaves, Antennas

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ 2

Poster 2 - Telecommunications Systems and Technology

Poster 3 - Signal Processing

Poster 4 - Computer Systems and Internet Technologies

Poster 5 - Digital Image Processing

Poster 6 - Informatics and Computer Science

Poster 7 - Electronics

Poster 8 - Measurement Science and Technology

Poster 9 - Energy Systems and Efficiency

Poster 10 - Control Systems

Poster 11 - Engineering Education