Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Сборник с доклади на 53-тата международна научна конференция по информационни, комуникаионни и енергийни системи и технологии 2018 (Proceedings of Papers of the 53rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 2018 - ICEST 2018)


2018, 28-30 Юни, Созопол, България

Issue 1, 2018, ISSN online: 2603-3267 / ISSN print: 2603-3259 / Официален уебсайт


Редактори: доц. д-р Калин Димитров, проф. д-р Небойша Дончов, проф. д-р Цветко Митровски

Техническа поддръжка: доц. д-р Иво Драганов

Изготвен от: Факултет по телекомуникации, Технически университет - София, гр. София, България; Факултет по електронно инженерство, Университет на Ниш, гр. Ниш, Сърбия; Факултет по технически науки, Университет Св. Климент Охридски, гр. Битоля, Македония

Издателство: Издателство на Технически университет - София, гр. София, България

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СБОРНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ

PLENNARY SESSION

WORKSHOP ON REASONING-BASED INTELLIGENT SYSTEMS – WRIS’18

CEEPUS WORKSHOP “MODELLING, SIMULATION AND COMPUTER-AIDED DESIGN IN ENGINEERING AND MANAGEMENT”

RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES, ANTENNAS – ORAL SESSION

DIGITAL IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, AND ELECTRONICS – ORAL SESSION

COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES – ORAL SESSION

TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY, AND REMOTE ECOLOGICAL MONITORING – ORAL SESSION

INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE, AND ENGINEERING EDUCATION – ORAL SESSION

ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY, AND MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY – ORAL SESSION

RADIO COMMUNICATIONS, MICROWAVES, ANTENNAS AND MEASUREMENTS SCIENCE AND TECHNOLOGY – POSTER SESSION

CONTROL SYSTEMS AND REMOTE ECOLOGICAL MONITORING – POSTER SESSION

ENERGY SYSTEMS AND EFFICIENCY, AND ELECTRONICS – POSTER SESSION

TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY, COMPUTER SYSTEMS AND INTERNET TECHNOLOGIES, AND INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE – POSTER SESSION

SIGNAL PROCESSING AND ENGINEERING EDUCATION – POSTER SESSION